K Prakash Nair-12

General Manager
Vivanta by Taj–Malabar, Cochin

Membership No. KHGMC/145
Prakash K Nair
General Manager
Vivanta by Taj–Malabar, Cochin
Willingdon Island, Kochi
Kerala- 682 009
Tel. : +91 484 664 3000
Email: prakash.nair@tajhotels.com
www.vivantabytaj.com
Date of Birth: 12th November 1959
Blood Group: O +ve.